Moja zóna

Andrea Kasardová

090 32 Vyšná Olšava
44867182
1076202391
Nemá
1 zamestnanec
01.08.2009
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A