Moja zóna

Jozef Boršč

Matice Slovenskej 10, 091 01 Stropkov
44867841
1081706076
Nemá
nezistený
01.08.2009
Ost.stav.kompletiz.práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A