Moja zóna

Ivan Čársky

Levárska 26, 900 61 Gajary
44874910
1081700158
Nemá
nezistený
01.08.2009
Technické testovanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A