Moja zóna

Daniel Stelo

925 71 Trnovec nad Váhom
44875924
1040230422
Nemá
0 zamestnancov
13.07.2009
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

Štatutári


Spoločníci


Predmety podnikania