Moja zóna

GAMYSTAV s. r. o.

Dolná 63/96, 900 01 Modra
44879911
2022876460
SK2022876460
5-9 zamestnancov
26.08.2009
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,08
-0,76
0
90,1 %
-71,8 tis. €
-1 259,2 %
2020/2019
1,08 mil. €
2 309,3 %
2020/2019
-0,08
-862,2 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskGAMYSTAV s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

TržbyGAMYSTAV s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1,2 mil. €
1 mil. €
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €
0 €

SkóringGAMYSTAV s. r. o.


n/a
0,1
0
1,51

Zisk pred zdanenímGAMYSTAV s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

EBITDAGAMYSTAV s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
-40 tis. €
-60 tis. €
-80 tis. €

Koneční uživatelia výhod GAMYSTAV s. r. o.


Štatutári GAMYSTAV s. r. o.


Spoločníci GAMYSTAV s. r. o.


Predmety podnikania GAMYSTAV s. r. o.


Kataster GAMYSTAV s. r. o.


Skrátené výkazy GAMYSTAV s. r. o.