Moja zóna

Martin Jurkovič

908 73 Veľké Leváre
44893809
1076675193
Nemá
nezistený
01.08.2009
Vedľ.čin.v pozem.dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A