Moja zóna

Ladislav Somogyi

925 82 Tešedíkovo
44898703
1027079669
Nemá
nezistený
22.07.2009
Obrábanie

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A