Moja zóna

Igor Hrnko

Malé Námestie 10, 901 01 Malacky
44915683
1039994351
Nemá
0 zamestnancov
31.07.2009
Ost.vydavateľské čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A