Moja zóna

Sweet World s.r.o.

Biskupa Királya 1097/2, 945 05 Komárno
44929650
2022885150
Nemá
nezistený
05.09.2009
Nešpecializ.veľkoobchod

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,07
0
73,2 %
28 tis. €
5 998,9 %
2015/2014
1,42 mil. €
2,6 %
2015/2014
0,02
1 907,4 %
2015/2014
N/A
N/A

ZiskSweet World s.r.o.


2014
2015
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

TržbySweet World s.r.o.


2014
2015
1,43 mil. €
1,42 mil. €
1,41 mil. €
1,4 mil. €
1,39 mil. €
1,38 mil. €

SkóringSweet World s.r.o.


n/a
0,27
0,88
1,64

Zisk pred zdanenímSweet World s.r.o.


2014
2015
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

EBITDASweet World s.r.o.


2014
2015
40 tis. €
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Sweet World s.r.o.


Štatutári Sweet World s.r.o.


Spoločníci Sweet World s.r.o.


Predmety podnikania Sweet World s.r.o.


Kataster Sweet World s.r.o.


Skrátené výkazy Sweet World s.r.o.