Moja zóna

P.I.Z. - Podielové a investičné združenie s. r. o.

Povraznícka 16, 811 05 Bratislava
44932596
2022893818
SK2022893818
nezistený
12.09.2009
Služ.v styku verejnosťou

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno

Finančné ukazovatele

-0
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

ZiskP.I.Z. - Podielové a investičné združenie s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0 €
-500 €
-1 tis. €
-1,5 tis. €

TržbyP.I.Z. - Podielové a investičné združenie s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Zisk pred zdanenímP.I.Z. - Podielové a investičné združenie s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

EBITDAP.I.Z. - Podielové a investičné združenie s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Koneční uživatelia výhod P.I.Z. - Podielové a investičné združenie s. r. o.


Štatutári P.I.Z. - Podielové a investičné združenie s. r. o.


Spoločníci P.I.Z. - Podielové a investičné združenie s. r. o.


Predmety podnikania P.I.Z. - Podielové a investičné združenie s. r. o.


Kataster P.I.Z. - Podielové a investičné združenie s. r. o.


Skrátené výkazy P.I.Z. - Podielové a investičné združenie s. r. o.