Moja zóna

PST SK s. r. o.

Nám. A. Hlinku 36/9, 017 01 Považská Bystrica
44944535
2022884776
Nemá
nezistený
10.09.2009
Elektrická inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod PST SK s. r. o.


Štatutári PST SK s. r. o.


Spoločníci PST SK s. r. o.


Predmety podnikania PST SK s. r. o.


Kataster PST SK s. r. o.


Skrátené výkazy PST SK s. r. o.