Moja zóna

Maker s. r. o.

Budatínska 3065/79, 851 06 Bratislava
44963505
2022890716
Nemá
nezistený
23.09.2009
Reklamné agentúry

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Maker s. r. o.


Štatutári Maker s. r. o.


Spoločníci Maker s. r. o.


Predmety podnikania Maker s. r. o.


Kataster Maker s. r. o.


Skrátené výkazy Maker s. r. o.