Moja zóna

Monika Szalayová

951 33 Hájske
44965656
1081736843
Nemá
nezistený
09.09.2009
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A