Moja zóna

eR-eN, s.r.o.

Okružná 3239, 900 01 Modra
44969368
2022894423
Nemá
nezistený
01.10.2009
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A