Moja zóna

STATING s. r. o.

Martinčekova 781/18, 821 09 Bratislava
44969775
2022903157
Nemá
nezistený
20.10.2009
Inžinierske čin,poraden.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A