Moja zóna

František Bodi

925 84 Vlčany
44971435
1020281427
Nemá
0 zamestnancov
11.09.2009
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A