Moja zóna

Maestro restaurante, s. r. o.

Námestie sv. Anny 367, 911 01 Trenčín
44986963
2022899252
Nemá
nezistený
10.10.2009
Služby pohostinstiev

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Maestro restaurante, s. r. o.


Štatutári Maestro restaurante, s. r. o.


Spoločníci Maestro restaurante, s. r. o.


Predmety podnikania Maestro restaurante, s. r. o.


Kataster Maestro restaurante, s. r. o.


Skrátené výkazy Maestro restaurante, s. r. o.