Moja zóna

MV MARKETING, s. r. o.

Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
44990413
2022902442
Nemá
nezistený
14.10.2009
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A