Moja zóna

Technox, s. r. o.

Námestie sv. Anny 20/C, 911 01 Trenčín
44997426
2022902123
Nemá
nezistený
07.10.2009
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Technox, s. r. o.


Štatutári Technox, s. r. o.


Spoločníci Technox, s. r. o.


Predmety podnikania Technox, s. r. o.


Kataster Technox, s. r. o.


Skrátené výkazy Technox, s. r. o.