Moja zóna

UPswing, s. r. o.

Nevädzová 6C, 821 01 Bratislava
45004064
2022912089
SK2022912089
1 zamestnanec
23.10.2009
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,56
0,91
0,07
39,1 %
58,1 tis. €
30,4 %
2020/2019
92,4 tis. €
-5,7 %
2020/2019
0,56
29 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskUPswing, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
60 tis. €
55 tis. €
50 tis. €
45 tis. €
40 tis. €
35 tis. €

TržbyUPswing, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
95 tis. €
90 tis. €
85 tis. €
80 tis. €
75 tis. €

SkóringUPswing, s. r. o.


12,72
0,61
0,12
2,32

Zisk pred zdanenímUPswing, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
70 tis. €
60 tis. €
50 tis. €
40 tis. €

EBITDAUPswing, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
80 tis. €
75 tis. €
70 tis. €
65 tis. €
60 tis. €
55 tis. €

Koneční uživatelia výhod UPswing, s. r. o.


Štatutári UPswing, s. r. o.


Spoločníci UPswing, s. r. o.


Predmety podnikania UPswing, s. r. o.


Kataster UPswing, s. r. o.


Skrátené výkazy UPswing, s. r. o.