Moja zóna

Správa majetku a záväzkov

Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
45020116
2022566645
Nemá
1 zamestnanec
31.03.2008
Správa nehnuteľností

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Správa majetku a záväzkov


Štatutári Správa majetku a záväzkov


Spoločníci Správa majetku a záväzkov


Predmety podnikania Správa majetku a záväzkov


Kataster Správa majetku a záväzkov


Skrátené výkazy Správa majetku a záväzkov