Moja zóna

Sociálny podnik "TERMAL" pri Obecnom úrade Dolná Strehová

Hlavná 75, 991 02 Dolná Strehová
45026599
Nemá
nezistený
01.03.2009
Čistenie odpad.vôd

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Sociálny podnik "TERMAL" pri Obecnom úrade Dolná Strehová


Štatutári Sociálny podnik "TERMAL" pri Obecnom úrade Dolná Strehová


Spoločníci Sociálny podnik "TERMAL" pri Obecnom úrade Dolná Strehová


Predmety podnikania Sociálny podnik "TERMAL" pri Obecnom úrade Dolná Strehová


Kataster Sociálny podnik "TERMAL" pri Obecnom úrade Dolná Strehová


Skrátené výkazy Sociálny podnik "TERMAL" pri Obecnom úrade Dolná Strehová