Moja zóna

Sociálny podnik pri Obecnom úrade Detvianska Huta

Detvianska Huta 102, 962 05 Detvianska Huta
45026891
2022838180
Nemá
nezistený
10.03.2009
Výstavba ciest a diaľnic

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Sociálny podnik pri Obecnom úrade Detvianska Huta


Štatutári Sociálny podnik pri Obecnom úrade Detvianska Huta


Spoločníci Sociálny podnik pri Obecnom úrade Detvianska Huta


Predmety podnikania Sociálny podnik pri Obecnom úrade Detvianska Huta


Kataster Sociálny podnik pri Obecnom úrade Detvianska Huta


Skrátené výkazy Sociálny podnik pri Obecnom úrade Detvianska Huta