Moja zóna

Jana Suchoňová

Slnečná 15, 927 05 Šaľa
45236682
1078050314
Nemá
nezistený
01.10.2009
Baliace čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A