Moja zóna

Ján Biroš

090 22 Oľšavka
45244987
1045217613
Nemá
nezistený
12.10.2009
Zemné práce

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A