Moja zóna

Žubrienka II., s. r. o.

Kašmírska 24, 821 04 Bratislava
45255601
2022914058
Nemá
nezistený
10.11.2009
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Žubrienka II., s. r. o.


Štatutári Žubrienka II., s. r. o.


Spoločníci Žubrienka II., s. r. o.


Predmety podnikania Žubrienka II., s. r. o.


Kataster Žubrienka II., s. r. o.


Skrátené výkazy Žubrienka II., s. r. o.