Moja zóna

Samolen, s.r.o.

Lermontovova 9, 811 05 Bratislava 1
45259747
2022910626
Nemá
nezistený
31.10.2009
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Samolen, s.r.o.


Štatutári Samolen, s.r.o.


Spoločníci Samolen, s.r.o.


Predmety podnikania Samolen, s.r.o.


Kataster Samolen, s.r.o.


Skrátené výkazy Samolen, s.r.o.