Moja zóna

Andrea Koščušková

Hlavná 37, 091 01 Stropkov
45290253
1081765641
Nemá
nezistený
11.11.2009
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A