Moja zóna

LESTOM, s.r.o.

Novohradská 31, 984 01 Lučenec
45291675
2022939215
Nemá
1 zamestnanec
23.12.2009
Služ.súvis.s ťažb.dreva

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,13
0,14
29,51
3,2 %
2,42 tis. €
59,3 %
2020/2019
10 tis. €
44,3 %
2020/2019
0,13
37 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €
-4 tis. €
-6 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE