Moja zóna

KRTKO BIOPLYN k.s.

Rázusova 7, 949 01 Nitra
45301191
2022958355
Nemá
nezistený
09.12.2009
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A