Moja zóna

Ján Bujdoš

090 21 Chotča
45307521
1080463956
SK1080463956
0 zamestnancov
23.11.2009
Elektrická inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A