Moja zóna

SALVO s.r.o.

Komárňanská cesta 11/B, 940 01 Nové Zámky
45310718
2022927885
Nemá
nezistený
27.11.2009
Predaj automobilov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod SALVO s.r.o.


Štatutári SALVO s.r.o.


Spoločníci SALVO s.r.o.


Predmety podnikania SALVO s.r.o.


Kataster SALVO s.r.o.


Skrátené výkazy SALVO s.r.o.