Moja zóna

WORLD GROUP s.r.o.

Bartókova 1, 943 01 Štúrovo
45323739
2022962513
SK2022962513
1 zamestnanec
28.01.2010
Výst.obytných budov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,07
0,4
1,16
82,6 %
3,31 tis. €
469 tis. €
0,07
N/A
N/A

ZiskWORLD GROUP s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €
-20 tis. €

TržbyWORLD GROUP s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
500 tis. €
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

SkóringWORLD GROUP s.r.o.


n/a
0,17
n/a
1,16

Zisk pred zdanenímWORLD GROUP s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

EBITDAWORLD GROUP s.r.o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €
-10 tis. €
-15 tis. €

Koneční uživatelia výhod WORLD GROUP s.r.o.


Štatutári WORLD GROUP s.r.o.


Spoločníci WORLD GROUP s.r.o.


Predmety podnikania WORLD GROUP s.r.o.


Kataster WORLD GROUP s.r.o.


Skrátené výkazy WORLD GROUP s.r.o.