Moja zóna

Torion, s. r. o.

Zámocká 3, 811 01 Bratislava
45327572
2022953493
Nemá
nezistený
29.12.2009
Výst.obyt,neob.bud.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Torion, s. r. o.


Štatutári Torion, s. r. o.


Spoločníci Torion, s. r. o.


Predmety podnikania Torion, s. r. o.


Kataster Torion, s. r. o.


Skrátené výkazy Torion, s. r. o.