Moja zóna

Internet Lifestyle Services k.s. v likvidácii

Šarovce 490, 935 52 Šarovce
45329281
2022961094
Nemá
nezistený
22.01.2010
Spracovanie dát

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A