Moja zóna

Industry Trade s. r. o.

958 44 Klátova Nová Ves
45334064
2022938291
SK2022938291
nezistený
23.12.2009
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,36
0,41
24,37
13,2 %
147 tis. €
-15,8 %
2020/2019
732 tis. €
3,6 %
2020/2019
0,36
-2,1 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskIndustry Trade s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
250 tis. €
200 tis. €
150 tis. €
100 tis. €
50 tis. €
0 €

TržbyIndustry Trade s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
800 tis. €
600 tis. €
400 tis. €
200 tis. €

SkóringIndustry Trade s. r. o.


70,66
0,87
0,2
59,99

Zisk pred zdanenímIndustry Trade s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

EBITDAIndustry Trade s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Industry Trade s. r. o.


Štatutári Industry Trade s. r. o.


Spoločníci Industry Trade s. r. o.


Predmety podnikania Industry Trade s. r. o.


Kataster Industry Trade s. r. o.


Skrátené výkazy Industry Trade s. r. o.