Moja zóna

ZOTAX s. r. o.

903 01 Hrubý Šúr
45343781
2022988352
Nemá
3-4 zamestnanci
26.02.2010
Ost.pomoc.čin.v doprave

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Áno
Áno
Nie
Nie
Áno
Nie
Áno

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod ZOTAX s. r. o.


Štatutári ZOTAX s. r. o.


Spoločníci ZOTAX s. r. o.


Predmety podnikania ZOTAX s. r. o.


Kataster ZOTAX s. r. o.


Skrátené výkazy ZOTAX s. r. o.