Moja zóna

Planet X s. r. o.

Parková 45, 821 05 Bratislava
45346992
2022962700
SK2022962700
nezistený
30.01.2010
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod Planet X s. r. o.


Štatutári Planet X s. r. o.


Spoločníci Planet X s. r. o.


Predmety podnikania Planet X s. r. o.


Kataster Planet X s. r. o.


Skrátené výkazy Planet X s. r. o.