Moja zóna

Invister s. r. o.

Bojnícka 22, 831 04 Bratislava - Rača
45353719
2022980465
Nemá
nezistený
03.02.2010
Ost.pomocné obchod.čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,01
0,32
0,05
97,9 %
15,5 tis. €
8,69 mil. €
0,01
N/A
N/A

ZiskInvister s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €
-5 tis. €

TržbyInvister s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
15 mil. €
10 mil. €
5 mil. €
0 €

SkóringInvister s. r. o.


0,97
0,02
0,01
1,02

Zisk pred zdanenímInvister s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
30 tis. €
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €

EBITDAInvister s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod Invister s. r. o.


Štatutári Invister s. r. o.


Spoločníci Invister s. r. o.


Predmety podnikania Invister s. r. o.


Kataster Invister s. r. o.


Skrátené výkazy Invister s. r. o.