Moja zóna

Jozef Marček

900 67 Láb
45358737
1046074007
Nemá
0 zamestnancov
01.01.2010
Elektrická inštalácia

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A