Moja zóna

PK AGRO Bušince s.r.o.

Banícka 118/11, 991 22 Bušince
45373761
2022964207
SK2022964207
nezistený
16.01.2010
Služ.súvis.s pestovaním

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,42
2,91
0,17
85,5 %
10,7 tis. €
146 %
2020/2019
41,4 tis. €
-19,5 %
2020/2019
0,42
130,1 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
20 tis. €
10 tis. €
0 €
-10 tis. €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE