Moja zóna

R&T partners, s.r.o.

Špitálska 10, 811 08 Bratislava
45392471
2022975075
Nemá
nezistený
26.02.2010
Ost.odborné čin.i.n.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A