Moja zóna

JM Management, s.r.o.

Bjornsonová 4809/9, 036 01 Martin
45394687
2022968310
SK2022968310
1 zamestnanec
12.02.2010
Sprostr.obch.s rozl.tov.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,05
0,77
66,5 %
9,09 tis. €
-69,7 %
2020/2019
210 tis. €
-36,9 %
2020/2019
0,02
-72,5 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
400 tis. €
300 tis. €
200 tis. €
100 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE