Moja zóna

BP Broker s.r.o.

Hrobákova 4, 851 02 Bratislava
45422648
2022984865
Nemá
nezistený
03.03.2010
Poraden.čin.v podnikaní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod BP Broker s.r.o.


Štatutári BP Broker s.r.o.


Spoločníci BP Broker s.r.o.


Predmety podnikania BP Broker s.r.o.


Kataster BP Broker s.r.o.


Skrátené výkazy BP Broker s.r.o.