Moja zóna

UniKom Projekt, s. r. o.

Veľké Bierovce 89, 913 11 Veľké Bierovce
45426481
2022977099
SK2022977099
nezistený
23.02.2010
Architektonické čin.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

0,02
0,03
43
7,8 %
457 €
79,2 %
2020/2019
6,95 tis. €
3,7 %
2020/2019
0,02
77 %
2020/2019
N/A
N/A

ZiskUniKom Projekt, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

TržbyUniKom Projekt, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
25 tis. €
20 tis. €
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €

SkóringUniKom Projekt, s. r. o.


n/a
0,92
0,22
12,76

Zisk pred zdanenímUniKom Projekt, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
10 tis. €
8 tis. €
6 tis. €
4 tis. €
2 tis. €
0 €
-2 tis. €

EBITDAUniKom Projekt, s. r. o.


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
15 tis. €
10 tis. €
5 tis. €
0 €

Koneční uživatelia výhod UniKom Projekt, s. r. o.


Štatutári UniKom Projekt, s. r. o.


Spoločníci UniKom Projekt, s. r. o.


Predmety podnikania UniKom Projekt, s. r. o.


Kataster UniKom Projekt, s. r. o.


Skrátené výkazy UniKom Projekt, s. r. o.