Moja zóna

PERKA Slovakia s. r. o.

Pri Hrubej lúke 3641/4B, 841 02 Bratislava - mestská časť Dúbravka
45427721
2022986526
SK2022986526
nezistený
26.02.2010
Veľk.s ost.dom.potreb.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

-0,05
-0,05
140,91
0,7 %
-395 €
-94,6 %
2020/2019
1,4 tis. €
-3,1 %
2020/2019
-0,05
-104 %
2020/2019
N/A
N/A

Zisk


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
100 tis. €
80 tis. €
60 tis. €
40 tis. €
20 tis. €
0 €
-20 tis. €
Hodnota organizácie
Priemer NACE

Tržby


2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2,5 mil. €
2 mil. €
1,5 mil. €
1 mil. €
500 tis. €
0 €
Hodnota organizácie
Priemer NACE