Moja zóna

GrandShop spol. s r. o. „v likvidácii”

Ktp. Jána Rašu 13, 841 01 Bratislava
45429812
2022998967
Nemá
nezistený
18.03.2010
Generál.čistenie budov

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod GrandShop spol. s r. o. „v likvidácii”


Štatutári GrandShop spol. s r. o. „v likvidácii”


Spoločníci GrandShop spol. s r. o. „v likvidácii”


Predmety podnikania GrandShop spol. s r. o. „v likvidácii”


Kataster GrandShop spol. s r. o. „v likvidácii”


Skrátené výkazy GrandShop spol. s r. o. „v likvidácii”