Moja zóna

Martin Červený

Lipová 31, 900 31 Stupava
45430683
1078521433
Nemá
nezistený
22.02.2010
Ost.osobná pozemná dopr.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A