Moja zóna

Beáta Záblacká

Školská 11, 900 33 Marianka
45440280
1081898884
Nemá
nezistený
01.03.2010
Ost.maloob.mimo predajní

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A