Moja zóna

KO&VA s.r.o.

Dunajská 4736, 945 01 Komárno
45444684
2023009351
Nemá
nezistený
18.03.2010
Ost.maloob.nešpecializ.

Rizikové udalosti

Dlh voči poisťovniam a finančnej správe
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

Finančné ukazovatele

Finačné ukazovatele nie su dostupné

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Koneční uživatelia výhod KO&VA s.r.o.


Štatutári KO&VA s.r.o.


Spoločníci KO&VA s.r.o.


Predmety podnikania KO&VA s.r.o.


Kataster KO&VA s.r.o.


Skrátené výkazy KO&VA s.r.o.